برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Health Economics: Scientific Capabilities

- Economic and financial consultancy for hospitals and health centers
- Costing and unit cost
- Conducting Economic analysis  workshop( productivity ,efficiency, financial ...)
- Pay for performance and pharmacoeconomic analysis
- Pharmaceutieal and pharmacoeconmic analysis

- Cost analysis
- Business plan and feasibility study