برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Deputy of Education Affairs

 Dr. Raana Gholamzadeh Nikjoo

Ph.D in Health Service Management
Email: Gholamzadehr@tbzmed.ac.ir
Contact Tel: (+98)-41- 31776001
Google Scholar Profile