برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Contact Us


 
 
  School of Management and Medical Informatics - Daneshgah St

 Zipcode: 5165665811
 
                   Tel: +98-41-33251378  Email: mmi@tbzmed.ac.ir