برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Contact Us- Health Economics


  School of Management and Medical Informatics - Daneshgah St
Department of Health Economics

Zipcode: 5165665811
                                          Tel: +98-41-33352291                                            
            Email: BnadjaFi59@gmail.com