برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Department of HIT Contact us


  School of Management and Medical Informatics - Daneshgah St
Department of Health Information Technology

Zipcode: 5165665811
                                          Tel: +98-41-33251378                                            
        Email:
mmi@tbzmed.ac.ir