برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Department of Health Service Management Contact us


  School of Management and Medical Informatics - Daneshgah St
Department of Health Service Management

Zipcode: 5165665811
Tel: +98-41-33251378  
 Email: mmi@tbzmed.ac.ir