برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag School Medical Information

The first rank of faculty websites

News/ The first rank of faculty websites

                           
      The first rank of faculty websites The first rank of faculty websites
2019 Wednesday 28 Aug
Congratulation to Dr. Jafar Sadegh Tabrizi

News/ Congratulation to Dr. Jafar Sadegh Tabrizi

                           
      Congratulation to Dr. Jafar Sadegh Tabrizi Congratulation to Dr. Jafar Sadegh Tabrizi
2019 Wednesday 28 Aug
Prof. Koustuv Dalal Lecture

News/ Prof. Koustuv Dalal Lecture

                           
      Prof. Koustuv Dalal Lecture Prof. Koustuv Dalal to hold a Lecture at school of management and medical informatics
2019 Wednesday 28 Aug
Department of Health Service Management Contact us

Pages/ Department of Health Service Management Contact us

                           
      Department of Health Service Management Contact us
2019 Tuesday 02 Jul
Ms.C Course

Pages/ Ms.C Course

                           
      Ms.C Course
2019 Tuesday 02 Jul
 Ph.D Course: Health Services Management

Pages/ Ph.D Course: Health Services Management

                           
       Ph.D Course: Health Services Management
2019 Tuesday 02 Jul
Research Priorities

Pages/ Research Priorities

                           
      Research Priorities
2019 Tuesday 02 Jul
Duties and Responsibilities

Pages/ Duties and Responsibilities

                           
      Duties and Responsibilities
2019 Wednesday 27 Mar
Research priorities

Pages/ Research priorities

                           
      Research priorities
2019 Tuesday 05 Mar
New Home

Pages/ New Home

                           
      New Home
2018 Saturday 22 Sep