برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag professors evaluation

Growth of average score in evaluation of professor

News/ Growth of average score in evaluation of professor's at the School of Management and Medical Informatics

                           
      Growth of average score in evaluation of professor's at the School of Management and Medical Informatics Growth of average score in evaluation of professor's at the School of Management and Medical Informatics

2020 Sunday 17 May