برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  Keywords_tag

Keywords_tag webinar

Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

News/ Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

                           
      Holding a webinar by the Management & Health Policy Department  Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

2020 Sunday 13 Sep
Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

News/ Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

                           
      Holding a Webinar of “Knowledge Translation” Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

2020 Monday 31 Aug
The webinar of “Knowledge Translation” will be held on 26 August 2020.

News/ The webinar of “Knowledge Translation” will be held on 26 August 2020.

                           
      The webinar of “Knowledge Translation” will be held on 26 August 2020. The webinar of “Knowledge Translation” will be held on 26 August 2020.

2020 Tuesday 18 Aug
The webinar on the strategies of increase of the citations to the scientific articles was held  on 12 Agust 2020

News/ The webinar on the strategies of increase of the citations to the scientific articles was held  on 12 Agust 2020

                           
      The webinar on the strategies of increase of the citations to the scientific articles was held  on 12 Agust 2020 The webinar on the strategies of increase of the citations to the scientific articles was held  on 12 Agust 2020

2020 Tuesday 18 Aug