برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

آرشیو معمولی

Thesis Defense Session 

Thesis Defense Session 

Thesis Defense Session 

(3)

Thesis Defense Session 

2020 Sunday 27 Sep
 Journal Club of the Health Economics Department

 Journal Club of the Health Economics Department

 Journal Club of the Health Economics Department

(1)

 Journal Club of the Health Economics Department

2020 Wednesday 23 Sep
The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

(4)

The Beginning of New Academic Year in School of Management and Medical Informatics

2020 Sunday 20 Sep
Twelve Journal Club of the Health Management and Policy Department

Twelve Journal Club of the Health Management and Policy Department

Twelve Journal Club of the Health Management and Policy Department

(2)

Twelve Journal Club of the Health Management and Policy Department

2020 Saturday 19 Sep
Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

(2)

Holding a webinar by the Management & Health Policy Department 

2020 Sunday 13 Sep
Thesis Defense Session  

Thesis Defense Session  

Thesis Defense Session  

(6)

Thesis Defense Session  

2020 Sunday 06 Sep
Eleventh Journal Club of the Health Management and Policy department

Eleventh Journal Club of the Health Management and Policy department

Eleventh Journal Club of the Health Management and Policy department

(7)

Eleventh Journal Club of the Health Management and Policy department

2020 Sunday 06 Sep
Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

(8)

Holding a Webinar of “Knowledge Translation”

2020 Monday 31 Aug
The Journal Club of Health Economics Department on 22 August 2020

The Journal Club of Health Economics Department on 22 August 2020

The Journal Club of Health Economics Department on 22 August 2020

(5)

The Journal Club of Health Economics Department on 22 August 2020

2020 Saturday 22 Aug
​​​​​​​Tenth Journal Club of the Health Management and Policy department

​​​​​​​Tenth Journal Club of the Health Management and Policy department

​​​​​​​Tenth Journal Club of the Health Management and Policy department

(4)

​​​​​​​Tenth Journal Club of the Health Management and Policy department

2020 Tuesday 18 Aug