برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

Address


 

 
School of Management and Medical Informatics - Daneshgah St - Zipcode: 5165665811 -    
                  
Tel: +98-41-33251378  Email: mmi@tbzmed.ac.ir