برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

School of Management and Medical Information - Mohammadhiwa Abdekhoda

Name Mohammadhiwa Abdekhoda
Department Medical Library and Information Science
Organization Chart Academic member
Degree Ph.D
Section Health Information Management
Home Page https://mmi-en.tbzmed.ac.ir/teacher/Mohammadhiwa Abdekhoda
Email Address

Send Email

Personal Page


Contact Information             

Email: Abdekhodam@tbzmed.ac.ir        

Research Interests

- Medical informatics
- Health Information Systems
- Information Technology Adoption
- Information Technology Acceptance
- Medical library and Information Science
- Information Storage and Retrieval
- Medical Information Consulting
Consulting Schedules Days: Sundays and Tuesdays
Time: 10-12

Research Interests


  • Medical informatics
  • Health Information Systems
  • Information Technology Adoption
  • Information Technology Acceptance
  • Medical library and Information Science
  • Information Storage and Retrieval
  • Medical Information Consulting